TRUMPALAIKĖ SAVANORYSTĖ

 • Tikslai

  Spręsti darbuotojų komandos iššūkius ir sukurti pozityvų pokytį komandoje
  Smagiai ir prasmingai praleisti laiką komandoje
  Stiprinti darbuotojų komandą, ugdyti įgūdžius grupėje: lyderystės, komunikacijos, laiko planavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo

 • Trukmė

  Savanorystė gali trukti nuo kelių valandų iki poros savaičių

  Ši savanorystės rūšis nereikalauja didelio pasiruošimo. Pakanka įžanginių mokymų apie konkrečią savanorystės sferą bei patirties įsivertinimo (refleksijos) susitikimo

 • Nauda

  • Nauja aplinka, kolegų pamatymas „kitu kampu”, užmegztas tvirtesnis ryšys
  • Daugiau pasitikėjimo komanda ir bendradarbiavimo darbo vietoje
  • Keičiasi mąstymas –  „AŠ” -> „MES”
  • Pasididžiavimas ir pasitenkinimas savimi bei įmone, sukūrus pozityvų pokytį kitų žmonių gyvenime
  • Bendruomeniškesnė darbo kultūra įmonėje
 • Pavyzdys

  Įmonė organizuoja darbuotojų metinį renginį, skirtą komandos sutelktumui ir ieško prasmingos veiklos. Jie pasirenka savanorystės projektą medžio dirbtuvėse, kuriose kartu įdarbinami negalią turintys žmonės. Komanda atlieka užduotis, susijusias su aplinkos gražinimu. Atlikdami užduotį darbuotojai priklauso vienas nuo kito bei negalią turinčių talkininkų, t.y., kol vienas neatlieka savo užduoties dalies, kitas negali imtis savosios. Šiuo būdu tarpusavio bendradarbiavimas ir komandinis darbas yra lemiami veiksniai siekiant tikslo.