Įgūdžiais grįsta savanorystė

 • Tikslai

  Padėti įmonei skatinti ir patikrinti perspektyvius darbuotojus, jų kompetencijas bei įgūdžius naujoje aplinkoje

  Atskleisti monotoniškas ar technines veiklas atliekiančių darbuotojų potencialą

  Spręsti žmogiškųjų išteklių valdymo iššūkius: darbuotojų motyvavimą, darbuotojų testavimą naujuose vaidmenyse- lyderystė, komandinis darbas ir kt.

 • Trukmė

  Nuo pusės dienos iki vienerių metų

  Savanorystės trukmė, veiklos pobūdis ir mokymai priklauso nuo įmonės tikslų ir sprendžiamos problemos

 • Nauda

  • Nauja aplinka, tobulinami turimi profesiniai įgūdžiai, didesnis kūrybiškumas
  • Turimais profesiniais įgūdžiais kuriama didesnė pridėtinė vertė įmonei  ir bendruomenei
  • Didesnė darbuotojų motyvacija ir savivertė
  • Galimybė saugiai išmėginti ir patikrinti darbuotojo naujas kompetencijas, įgūdžius
  • Pasididžiavimas ir pasitenkinimas savimi ir įmone, sukūrus pozityvų pokytį kitų žmonių gyvenime
 • Pavyzdys

  IT įmonė nori pagerinti ilgą laiką tame pačiame skyriuje dirbančių dviejų darbuotojų motyvaciją. Jie pasirenka įtraukti darbuotojus į savanorystę organizacijoje, dirbančioje su proto negalią turinčiais žmonėmis. Darbuotojai turi pritaikyti savo darbines kompetencijas ir žinias, kurdami mobiliąją aplikaciją, pritaikytą tos organizacijos lankytojams. Taip sudaroma erdvė darbuotojams iš naujo įvertinti savo turimas žinias ir sugalvoti, kaip jas pritaikyti naujame kontekste. Savanoriaudami jie gali pasijusti tikrais ekspertais, nes šiame kontekste jų žinios yra labai vertingos ir gali padėti daugeliui žmonių pagerinti jų gyvenimo kokybę. Kartu jie jaučiasi įvertinti pačios įmonės.