• Esame kūrybiška ir patyrusi komanda

Apie mus

Dirbame individualiai su skirtingų profesijų ir įvairaus amžiaus žmonėmis.  Padedame siekti užsibrėžtų tikslų per savanorystę, reflektuoti patirtį, įsivardinti išmokimus ir juos taikyti kasdienėje bei darbinėje veiklose.

Dirbame su lietuvių ir tarptautinėmis grupėmis bei komandomis įvairiomis temomis: tikslų siekimas, konfliktų vadyba, asmeninių savybių pažinimas, tarpusavio santykiai, grupės dinamika, tarpkultūrinis mokymasis ir kt.

Nuolat mokomės ir keliame savo kvalifikaciją mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, kad galėtume kokybiškai dirbti ir atliepti kintančius poreikius.

Konsultuojame organizacijas, vykdome mokymus įvairiomis temomis: žmogiškųjų išteklių vadyba, darbo su savanoriaujančiais žmonėmis struktūros kūrimas, jų motyvavimas, išlaikymas, krizinių situacijų sprendimas ir kt.

MŪSŲ MISIJA: Pilietiška, darni bendruomenė, kurioje bendradarbiauja NVO ir verslas, per savo unikalias patirtis kurdami ir gaudami vertę.

Justina Babušytė

Justina Babušytė

Daugiau nei 5 metus konsultuoja organizacijas ir veda mokymus, susijusius su efektyviu organizacijos veikimu. Jau 8 metus dirba individualiai, su grupėmis bei komandomis taikant patirtinio mokymosi metodus, padedančius išmokimus taikyti kasdienėje ir profesinėje veikloje. Mokslinė tyrinėjimo sritis - Socialinio teatro taikymas darbe su grupėmis ir bendruomenėmis.

Greta Avalasevičiūtė

Greta Avalasevičiūtė

Dirba su tarptautinėmis grupėmis, pasitelkdama meną, kaip įrankį.

Indrė Stankevičiūtė

Indrė Stankevičiūtė

Dirba individualiai ir su grupėmis, orientuojasi į vyresnio amžiaus žmonių savanorystės skatinimą.